شرح آنلاین - بنا به گزارش منابع آذری 9 خدمه کشتی ایرانی شباهنگ برای معاینات پزشکی به بیمارستان نظامی باکو انتقال یافتند.

بر اساس این گزارشات خدمه ایرانی کشتی شباهنگ با کشتی گارد ساحلی جمهوری آذربایجان برای تحت معالجه قرار گرفتن و معاینات پزشکی به بیمارستان نظامی ارتش این کشور انتقال یافته اند.

هم اکنون سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو پیگیر وضع کشتی و ملوانان ایرانی در جمهوری آذربایجان است.

کاپیتان کشتی شباهنگ «ویکاشی بارلاین» از اقدام به موقع گارد ساحلی جمهوری آذربایجان در نجات جان ملوانان ایرانی تشکر کرده است.

از ۹ ملوان این کشتی که تحت اجاره ایران بوده ۷ نفر ایرانی و ۲ نفر هندی هستند.

کشتی شباهنگ دیروز ساعت ۱۴ و ۱۰ دقیقه بندر انزلی را به مقصد روسیه ترک کرده و در ساعت ۱۶ و ۲۲ دقیقه در حوالی بندر لنکران به دلیل نقص فنی دچار سانحه شده است.

این کشتی ۹۰  تن بار سرامیک و دیگر اقلام را به مقصد بندر ماخاچ قالا حمل می کرد.

حال عمومی خدمه کشتی مساعد است.

عکس از ONA