شرح آنلاین - رئیس و دبیر کانون کارآفرینی آذربایجان شرقی در اولین جلسه هئیت امنای این کانون انتخاب شدند.

نشست هئیت امنای کانون کارآفرینی استان با هدف انتخاب رئیس و دبیر کانون کارآفرینی آذربایجان شرقی در اداره کل تعاون،  کار و رفاه اجتماعی استان برگزار شد.

در این نشست پس از ارائه گزارشی از عملکرد کانون در سه سال گذشته، روند برگزاری انتخابات اعضای بخش خصوصی و صدور احکام اعضای هیئت امنای کانون کارآفرینی استان توسط معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره کل ارائه شد.

یونس طاهری گفت: در این انتخابات ۱۲ نفر از بخش خصوصی برای عضویت در هیئت امنای کانون کارآفرینی استان  کاندید شده بودند که از بین این کاندیداهای شش نفره به ترتیب بهرام ستاری و ابوالفضل محمدی قدیم به عنوان نماینده بخش خدمات، مهدی توکلی شانجان و  محمد جواد ملک آذری به عنوان نماینده بخش صنعت و یوسف سالکی و شهرام برادران ماشینچی به عنوان نماینده بخش کشاورزی با کسب بیشترین آرا به عنوان نمایندگان بخش خصوصی در هیات امنای کانون کارآفرینی استان انتخاب شدند سپس نماینده تام الاختیار استاندار در این نشست با تاکید بر ایجاد وحدت و دوری از حاشیه پردازی افزود: زمان، زمان عمل و کار  است و باید از تمامی ظرفیتها در جهت توسعه و پیشبرد اهداف کارآفرینی در استان استفاده کرد.

محمد زاده افزود: ملاک عمل همکاری و استفاده از ظرفیتهای متقابل است و باید از هر نظر و پیشنهادی که در جهت تحقق اهداف یاد شده باشد بهره مند جست.

این گزارش می افزاید،  در این نشست مدیر کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی با تقدیر از حضور فعال اعضای هیئت امنای کانون در جلسات و نشست های تشکیل شده گفت: توجه و اهتمام ویژه هیئت امنای کانون کارآفرینی نشان از جایگاه بالای این بخش است و باید از ظرفیتها و فرصت فراهم شده در توسعه و شکوفایی استان استفاده کرد.

در این نشست با حضور ۱۲ نفر از اعضای هیئت امنای کانون انتخابات به منظور تعیین رئیس و دبیر کانون کارآفرینی استان بر گزار شد که نهایتا  بهرام ستاری با کسب بیشترین آرای ماخوذه مجددا به عنوان رئیس کانون کارآفرینی استان انتخاب و همچنین شهرام برادران ماشینچی با کسب کل آراء به عنوان دبیر کانون کارآفرینی استان به مدت ۳ سال انتخاب و معرفی شدند.