اداره بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری دیروز با انتشار گزارش دوم خود در رابطه با بررسی سانحه هواپیمای 737 خطوط هوایی اوکراین یافته های خود را تا این مقطع اعلام کرد.

هواپیما درساعت ۰۶:۱۲ از باند پروازی ۲۹ راست فرودگاه امام خمینی (ره) به پرواز درآمده و تحویل واحد رادار تقرب فرودگاه مهرآباد می گردد. پس از آن خلبان پرواز با واحد رادار تقرب تماس گرفته و ضمن معرفی خود، طرح پرواز را نیز اعالم می نماید در ادامه کنترلر رادار مهرآباد ضمن شناسایی راداری از خلبان می خواهد تا به سطح پروازی FL260 اوجگیری نماید.کنترلر از خلبان می خواهد پس از عبوراز ارتفاع ۶۰۰۰ پایی ضمن گردش به راست ، مستقیم به سمت نقطه PAROT که در ۷۰ مایلی شمال غرب فرودگاه مهرآباد ادامه مسیر داده و خلبان نیز آن را بازخوانی نموده است.

ازساعت ۰۶:۱۸ به بعد کنترلر رادار با توجه به از دست رفتن اطلاعات پرواز اوکراینی به دفعات خلبان را صدا کرده که پاسخی دریافت نمی نماید.

طبق اطلاعات استخراج شده از رادار، هواپیما تا ارتفاع ۸۱۰۰ پایی صعود کرده و پس از آن اطلاعات شناسایی و ارتفاع هواپیما از صفحه رادار حذف و هیچ پیام رادیویی از خلبان در خصوص شرایط غیر معمول دریافت نشده است.

مشاهدات راداری (PSR,SSR )نشان می دهد که در حدود ساعت ۰۶:۱۵ پرواز از رادار نظارتی ثانویه (SSR ) محو شده ولی براساس اطلاعات رادار اولیه نظارتی فرودگاه مهرآباد(PSR) هواپیما به سمت راست منحرف و احتمالا به سمت فرودگاه در حال ادامه مسیر بوده و پس از حدود سه دقیقه پرواز، در حدود ساعت ۰۶:۱۸ دقیقه از رادار اولیه محو شده است.

  • منبع خبر : سازمان هواپیمایی کشوری