زمان عرضه‌اولیه این شرکت چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ بوده و با نماد "کلر" این شرکت عرضه خواهد شد.

موضوع فعالیت کلرپارس بدین شرح است: تاسیس، ایجاد و اداره کارخانجات تولیدی شیمیایی، واردات ماشین‌آلات و لوازم و مواداولیه یا هر نوع کالای مجاز برای کارخانه‌های مذکور، مشارکت با سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی، سرمایه‌گذاری در سایر موسسات جهت تاسیس و ایجاد کارخانجات تولیدی مواد شیمیایی و واردات لوازم و تجهیزات و فعالیت بازرگانی …

لازم به ذکر است که سهامدار اصلی “کلرپارس” س. دارویی تأمین با ۹۵.۲۳ درصد بوده که به روش بوک بیلدینگ (ثبت سفارش) در بازار دوم فرابورس به میزان ۱۵ درصد عرضه خواهد شد.

بر همین اساس میزان سرمایه ۳۲۷.۵ میلیارد ریال و با تعداد سهام ۳۲۷.۵ میلیون سهم بوده که میزان عرضه ۴۹۱۲۵۰۰۰ سهمی را از طریق کارگزاری صبا تأمین عملیاتی خواهد شد و شرکت‌هایی نظیر س. هامون شمال ۳۳.۳ و صبا تامین ۱۶.۷% متعهد خرید این عرضه اولیه شده اند.

باید اشاره شود که حداکثر سهام قابل خرید ۸۰ سهم با قیمت دامنه ۲۸۰۰۰ تا ۲۹۵۰۰ ریال با حداکثر مبلغ خرید ۲۳۷۰۷۱۵ ریال بوده که درصورت استقبال ۱ تا ۱.۳ میلیون نفری تعداد ۳۷ تا ۴۹ سهم به هر کد (حدود ۱۰۹.۶ هزار تا ۱۴۵.۲ هزار تومان) خواهد بود.

  • منبع خبر : بورس نیوز