در طول 40 سال سپری شده از انقلاب شکوهمند اسلامی همواره شاهد آن بوده ایم که جریاهای معاند و ضدانقلاب در سالگرد انقلاب و یا ایام نزدیک به انتخابات با مطرح کردن شائبه های مختلف حضور مردم را درصحنه سیاسی کشور کمرنگ کنند یکی از این شائبه ها وعده آب و برق مجانی بود.

بعد از آنکه انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی به پیروزی رسید دشمنان این انقلاب نوپا برای براندازی آن مترصد ازبین بردن پشتوانه مردمی این انقلاب شدند تا بدین ترتیب با ناامید کردن مردم از آرمان های انقلاب، شرایط استفاده سخت علیه جمهوری اسلامی را فراهم کنند.

در این میان شبهه افکنی درباره شخص اول انقلاب یعنی روح الله خمینی اولویت اصلی این جریان قرار گرفت.

شایعه پراکنان از شایعه ساخته و پرداخته خود دو هدف اصلی داشتند، نخست این که حتی المقدور این سخن امام را به پیش از انقلاب یعنی زمان حضور امام در بهشت زهرا و نوفل لوشاتو فرانسه نسبت دهند، تا این تلقین در نسل های بعدی ایجاد شود که ایشان این سخنان را به منظور فریب افکار عمومی انجام داده است و دوم اینکه اصلا اشاره ای به نقش دولت در این وعده نداشته باشند تا تمام توجهات را معطوف به بنیانگذار جمهوری اسلامی کنند.

ماجرا از چه قرار بود؟

ماجرا از هفته دوم اسفند ماه سال ۵۷ شروع می شود زمانی که روزنامه کیهان تیتر درشت مژده “آب و برق مجانی” را زد اما با ریزترین فونت ممکن منبع نقل خبری را چاپ کرد.

آنطور که عباس امیر انتظام سخنگوی دولت موقت اظهار کرده بود: لایحه رایگان سازی هزینه آب و برق، تهیه و به تصویب هیئت وزرا رسیده و آماده ارسال به شورای عالی انقلاب است؛ بنابراین برای کم درآمدها، آب و برق مجانی می شود.

اما این همه ماجرا نبود، حضرت امام که به تازگی از تهران به قم آمده بود در دیدار با طلاب مدرسه فیضیه قم به تاریخ ۱۰ اسفند سال ۵۷ با بیان اینکه به آب و برق مجانی دلخوش نباشید گفت: ما علاوه بر این که زندگی مادی شما را می‌خواهیم مرفه بشود، زندگی معنوی شما را هم می‌خواهیم مرفه باشد. شما به معنویات احتیاج دارید.

معنویات ما را بردند اینها. دلخوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم، آب و برق را مجانی می‌کنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی می‌کنیم برای طبقه مستمند، دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت می‌دهیم؛ شما را به مقام انسانیت می‌رسانیم.

بیان همین جملات از سوی امام کافی بود تا سالیانی بعد ضد انقلاب سعی کند با روایت وارونه خود از ماجرا در میان نسل های بعدی، بنیانگذار جمهوری اسلامی را فردی دورو معرفی کند تا مردم با دلسرد شدن از اهداف عالیه انقلاب خود، زمینه کم رنگ کردن پشتوانه مردمی این نظام را  فراهم کنند.

بدین ترتیب خناسان این انقلاب با برش و تقطیع صوت صحبت های امام در مدرسه فیضیه قم و نیز تیتر آن روزهای روزنامه کیهان هرساله این مطلب را بیان میکنند که امام پیش از انقلاب با هدف همراه سازی بدنه ضعیف و مستضعف جامعه علیه رژیم پهلوی این قول را داده است اما به محض آنکه این انقلاب به پیروزی رسید از موضع خود عقب نشینی کرد.

اما اگر نگاهی به صوت، ویدئو و حتی روزنامه های بعد از سخنرانی بهشت زهرا امام در سال ۵۷ بندازیم هیچ نشانی از آن که امام این وعده را در قبل از پیروزی انقلاب داده باشد پیدا نمی‌کنیم.

 سه نکته مهم:

با اینحال از مطالب گفته شده سه نتیجه گیری اصلی می شود، اولاً امام هیچ گاه موضوع آب و برق مجانی را قبل از انقلاب بیان نکردند دوماً حسب پیگیری اخبار و توالی آن ها میتوان گفت که پیشنهاد دهنده اصلی این موضوع دولت بازرگان بوده است و سوماً  امام هربار که موضوع رایگان شدن آب و برق مجانی اشاره کرده است آن را برای مستمندان نه همه مردم کشور مطرح کرده است.

یک نصحیت به ضد انقلاب!

البته ذکر این نکته هم جالب به نظر می رسد که بهتر است جریان مخالف این انقلاب مردمی به جای تاکید و شهبه افکنی در مواردی که  اسناد تاریخی زیادی آن را رد می‌کند وقت خود را بر روی مسائلی اختصاص دهد که برای تحقیق روی آن مجبور شویم به خود کمی زحمت بدهیم نه آنکه با یک جستجوی ساده چندثانیه ای در بستر اینترنت پی به حقیقت ماجرا ببریم.

  • منبع خبر : فارس