ساعت رسمی کشور ساعت 24 امشب، اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده می‌شود.

ساعت رسمی کشور، ساعت ۲۴ امشب اول فروردین، یک ساعت به جلو کشیده می‌شود.

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ یکم فروردین ماه یک ساعت به جلو می‌رود و در ساعت ۲۴ سی‌ام شهریور به حالت سابق باز می‌گردد.

  • منبع خبر : شرح آنلاین