صفحات فارسی، انگلیسی و عربی رهبر معظم انقلاب اسلامی توسط توییتر بسته شد.

صفحات فارسی، انگلیسی و عربی رهبر معظم انقلاب اسلامی توسط توئیتر بسته شد.

توئیتر در مورد مسدود شدن این صفحات تا کنون توضیحاتی ارائه نکرده است.

  • منبع خبر : مهر