براساس نظرسنجی ملی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در خصوص دیدگاه شهروندان درباره کرونا، در بین گروه‌های سنی، جوانان بیشتر از دیگر گروه‌ها، شبکه‌های اجتماعی مجازی را به عنوان منبع خبری برگزیده‌اند.

براساس این نظرسنجی که هفته آخر فروردین ۱۳۹۹ در سطح کشور و به صورت تلفنی انجام شده است، ۶۸.۳ شهروندان اعلام کرده‌اند اخبار مربوط به کرونا را معمولا از طریق رادیو و تلویزیون پیگیری کرده‌اند.

طبق این نظرسنجی، ۲۰.۳ درصد شهروندان نیز با استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی پیگیر اخبار کرونا بوده‌اند. بعد از آن به ترتیب خبرگزاری‌ها و سایت‌های اینترنتی (۲.۹ درصد)، شبکه‌های ماهواره‌ای (۱.۸ درصد)، همکاران و آشنایان (۰.۸ درصد) و روزنامه‌ها (۰.۱ درصد) اصلی ‌ترین منابع خبری پاسخگویان برای به دست آوردن اخبار مرتبط با مساله کرونا در کشور بوده است.

این نظرسنجی نشان می‌دهد زنان نسبت به مردان، بیشتر از طریق رادیو و تلویزیون اخبار کرونا را پیگیری کرده‌اند.

در گروه ‌های سنی نیز افراد بالای ۴۵ سال بیشتر از سایر گروه‌های سنی برای کسب اخبار کرونا به رادیو و تلویزیون رجوع کرده‌اند و با کاهش سن پاسخگویان استفاده از این رسانه‌ها برای پیگیری اخبار کرونا نیز کاهش می‌یابد.

همچنین پاسخگویانی که فاقد تحصیلات دانشگاهی هستند در قیاس با پاسخگویانی که تحصیلات دانشگاهی دارند بیشتر از رادیو و تلویزیون برای به دست آوردن اخبار کرونا استفاده کرده‌اند.

از سوی دیگر مردان در مقایسه با زنان، بیشتر از «شبکه‌های اجتماعی» برای کسب اخبار مربوط به کرونا استفاده کرده‌اند.

در بین گروه‌های سنی، جوانان بیشتر از دیگر گروه‌ها، شبکه‌های اجتماعی مجازی را به عنوان منبع خبری برگزیده‌اند.

در نهایت افراد دارای تحصیلات دانشگاهی نسبت به پاسخگویانی که تحصیلات دانشگاهی ندارند، بیشتر از شبکه‌های اجتماعی، برای کسب خبر در حوزه کرونا استفاده کرده‌اند.

  • منبع خبر : روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات