دستیار رئیس جمهوری آذربایجان در امور نظامی گفت: امروز از حمایت بالاترین محافل سیاسی ایران از موضع عادلانه آذربایجان قدردانی می‌کنیم. جمهوری اسلامی ایران از تمامیت ارضی ما و آزادسازی سرزمین‌های تحت اشغال حمایت کرد.

ژنرال محرم علی اف دستیار رئیس جمهوری آذربایجان در امور نظامی در خصوص موضع کشورمان درباره مسئله قره باغ گفت: جمهوری اسلامی ایران نه تنها همسایه نزدیک ما، بلکه یک کشور مسلمان است. ما نباید فراموش کنیم که وقتی نخجوان در جنگ قره باغ تحت محاصره ارمنستان قرار گرفت طرف ایرانی برای نجات مردم از یک شرایط دشوار، پل نجات را گشود و قدمهای اساسی برداشت. ما این را فراموش نکرده‌ایم.

وی افزود: امروز نیز از حمایت بالاترین محافل سیاسی ایران از موضع عادلانه آذربایجان قدردانی می‌کنیم. جمهوری اسلامی ایران از تمامیت ارضی ما و آزادسازی سرزمین‌ های تحت اشغال حمایت کرد.

  • منبع خبر : تسنیم