شهردار تبریز در نامه ای به رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ضمن قدردانی از واکسیناسیون تعدادی از کارگران حوزه تنظیف، تداوم روند واکسیناسیون کارگران شهرداری تبریز را خواستار شد.

به گزارش شهریار، ایرج شهین باهر در نامه ای خطاب به محمدحسین صومی، آورده است: از اینکه کارگران خدوم سازمان مدیریت پسماند و حوزه تنظیف در اولویت واکسیناسیون کرونا قرار گرفتند، قدردان هستیم.
او همچنین خواستار تداوم برنامه واکسیناسیون کارگران شهرداری تبریز شده و اضافه کرده است که از رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی می خواهیم در این زمینه اهتمام و عنایت ویژه داشته باشند.
پیش تر و از هفتم فروردین ماه جاری، گروهی از پاکبانان شهرداری تبریز واکسن کرونا دریافت کرده بودند.