الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان تاکید کرد کشورش از طرح همکاری منطقه ای ۳+۳ (شامل ایران-ترکیه-روسیه و جمهوری آذربایجان- ارمنستان - گرجستان) بطور کامل حمایت می کند.

طرح همکاری منطقه ای ۳+۳ به طرح همکاری میان سه کشور ایران، ترکیه و روسیه به عنوان همسایگان جمهوری آذربایجان و سه کشور جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان به عنوان سه کشور از حوزه قفقاز اطلاق می شود.
علی اف در مصاحبه ای با خبرگزاری افه اسپانیا مدعی شد که ارمنستان هنوز به این طرح همکاری پاسخ نداده است.
وی در عین حال تاکید کرد که جمهوری آذربایجان از طرح یاد شده بطور کامل حمایت می کند.
علی اف گفت: اگر بتوانیم این طرح همکاری را بین شش کشور یاد شده در منطقه عملی کنیم، این همکاری می تواند عاملی برای تضمین جلوگیری از هرگونه خصومت جدید در منطقه شود.
رئیس جمهوری آذربایجان تاکید کرد: این طرح می تواند عاملی مهم برای همکاری منطقه ای باشد و فواید زیادی به دنبال خواهد داشت.

وی گفت: ایجاد ارتباطات و همکاری میان کشورهای منطقه که جمهوری آذربایجان از آن حمایت می کند، می تواند به افزایش سریع میزان تجارت بین کشورهای منطقه و افزایش اشتغال شود.

علی اف افزود: اگر تجارت متقابل میان کشورهای منطقه افزایش یابد، ما می توانیم روی اقدامات مثبت متمرکز شویم و منطقه ما از یک منطقه تنش آلود به سمت ثبات و صلح تغییر مسیر خواهد داد.

  • منبع خبر : ایرنا