مقامات باکو درصدد بستن دفتر خبرگزاری اسپوتنیک روسیه در جمهوری آذربایجان هستند.

برخی از کارشناسان سیاسی و نمایندگان مجلس جمهوری آذربایجان با انتقاد به عملکرد دفتر خبرگزاری اسپوتنیک روسیه در ارمنستان و آنچه لجن پراکنی علیه دولت آذربایجان می نامند تلاش دارند تا دفتر این خبرگزاری را در باکو تعطیل کنند.

بنا به گفته این منتقدان رئیس دفتر ایروان خبرگزاری اسپوتنیک ” مارگاریتا سیمونیان ” طرفدار اشغالگران ارمنی در قره باغ است و یادداشت های تند و تیزی علیه جمهوری آذربایجان به نگارش در آورده ، از این رو این خیرگزاری باید برای ادامه فعالیت در این حمهوری قفقاز جنوبی در موضع گیری های خود تجدید نظر کند.

دفتر خبرگزاری اسپوتنیک با مدیریت فرزند علی حسن اف مشاور پیشین رئیس جمهوری آذربایجان اداره می شود و بخش ویژه ای نیز برای انعکاس مطالب این خبرگزاری در رادیو آراز در اختیار آنها قرار داده است.

  • منبع خبر : شرح آنلاین