الدار بایراموف، مشاور سفارت آذربایجان در گرجستان نقش روابط دو کشور را در تامین انرژی جهان مهم ارزیابی کرد.

این دیپلمات جمهوری آذربایجان که امروز در کنفرانسی به مناسبت صد و چهارمین سالگرد استقلال دولتی آذربایجان و گرجستان در دانشگاه فنی گرجستان (GTU) سخن می گفت افزود: شالوده مشارکت راهبردی بین کشورهای ما پس از اولین سفر تاریخی حیدر علی افبه گرجستان در سال ۱۹۹۶ گذاشته شد.

وی اظهار داشت: هر دو کشور از ثبات، صلح و امنیت و توسعه اقتصادی در قفقاز حمایت و اکنون هر دو کشور منطقه را خانه مشترک دوستی، احترام متقابل و صلح می دانند.

الدار بایراموف تاکید کرد: توسعه روابط با گرجستان یکی از اولویت های سیاست خارجی جمهوری آذربایجان است.

پروفسور دیوید گورگنیدزه، رئیس دانشگاه جی تی یو، در مورد سرنوشت های مشابه و مبارزه برای استقلال دو کشور و موفقیت های آنها در این مسیر صحبت کرد.

وی گفت که هر دو کشور در مدت کوتاهی از زمان استقلال خود کارهای بسیار مهمی انجام داده اند. یکی از آنها گام های برداشته شده در حوزه آموزش است و امروزه دانشمندان جمهوری آذربایجان و گرجستان به موفقیت های متعددی دست یافته اند که به علم جهان کمک می کند.

در این مراسم مقامات سفارت آذربایجان در این کشور، مدیریت دانشگاه، دانشمندان آذربایجانی و گرجستانی، دانشجویان و شخصیت های عمومی حضور داشتند.

 

  • منبع خبر : آذر تاج