رئیس دپارتمان ایران‌شناسی دانشگاه ایروان اعلام کرد: اگر جمهوری آذربایجان با عبور از ایران مسیر جایگزینی برای نخجوان دارد، صحبت در مورد مکانی به نام «کریدور زنگه‌زور» بی‌معنی است.

«وارطان وسکانیان» کارشناس سیاسی ارمنستان و رئیس دپارتمان ایران‌شناسی دانشگاه ایروان اعلام کرد: اگر جمهوری آذربایجان با عبور از ایران مسیر جایگزینی برای نخجوان دارد، صحبت در مورد مکانی به نام «کریدور زنگه‌زور» بی‌معنی است.

وارطان وسکانیان گفت: بلافاصله پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، جمهوری آذربایجان و نخجوان از طریق ایران متحد شدند.

به گفته وی، نمی‌توان کریدوری از خاک ارمنستان خارج از کنترل حاکمیت ایروان وجود داشته باشد.

این کارشناس سیاسی ارمنستان تأکید کرد: باید به صراحت اعلام کرد که ترکیه و جمهوری آذربایجان از طریق خاک ارمنستان هیچ کریدوری را دریافت نخواهند کرد، زیرا این امر عواقب فاجعه‌باری برای ارمنستان خواهد داشت.

وی همچنین خاطرنشان کرد که افتتاح کریدور توران پیش‌تر از سوی تُرک‌ها پیشنهاد شده بود، اما با توجه به حساسیت این واژه در ارمنستان، ایران و روسیه، نام آن را تغییر داده‌اند.

  • منبع خبر : تسنیم