وزیر امور خارجه با تاکید بر سیاست اصولی ایران مبنی بر احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها، خواستار حل و فصل مسالمت آمیز میان اختلافات جمهوری آذربایجان و ارمنستان شد و مخالفت کشورمان را با هر گونه اقدام برای تغییر در مرزهای بین المللی یا تغییرات ژئوپلتیک در منطقه را مورد تصریح قرار داد.

حسین امیرعبداللهیان روز سه شنبه در دیدار رییس گروه دوستی پارلمانی ارمنستان با اشاره به روابط خوب رو به رشد دو کشور و نقش مجالس، درتوسعه مناسبات دوستانه دو کشور، بر اهتمام جمهوری اسلامی ایران برای گسترش بیش از پیش روابط تاکید کرد.

وزیر امور خارجه همچنین تسهیل حمل و نقل و ترانزیت بین دو کشور با کاهش عوارض و هزینه‌ها، مشارکت شرکتهای ایرانی در اجرای طرح‌های اقتصادی و زیرینایی ارمنستان بین دوکشور را مورد تاکید قرار داد.

امیرعبداللهیان با اشاره به سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها خواستار حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان شد و مخالفت کشورمان را با هر گونه اقدام برای تغییر در مرزهای بین المللی یا تغییرات ژئوپلتیک در منطقه را مورد تصریح قرار داد.

رییس گروه دوستی پارلمانی ارمنستان‌ با جمهوری اسلامی ایران نیز با اشاره به روابط خوب دو کشور از مواضع کشورمان در قبال تحولات منطقه تشکر کرد و از مشارکت شرکت‌های ایرانی علاقمند به همکاری در ارمنستان استقبال کرد.

تسریع در اجرای طرح‌های تسهیل حمل و نقل و ترانزیت، افزایش، مبادلات تجاری و تسهیل تردد اتباع و گردشگران دو کشور از دیگر موضوعات مورد اشاره‌ هیات ارمنستان بود.

در این دیدار آقایان فرشادان رییس گروه دوستی و بیگلریان و شاوردیان نمایندگان ارامنه در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند.

  • منبع خبر : ایرنا