باکو از رزمایش مشترک ایران و جمهوری آذربایجان در نخجوان و نیز خاک ایران خبر داد.

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعلام کرد که بر اساس برنامه آماده سازی سال ۲۰۲۴، امروز چهارشنبه آموزش تاکتیکی با یگان های ارتش آذربایجان مستقر در جمهوری خودمختار نخجوان برگزار می شود.

این آموزش که شامل پرسنل، تجهیزات جنگی، وسایل نقلیه هوایی و هواپیماهای بدون سرنشین می شود، بر افزایش بیشتر مهارت های تصمیم گیری فرماندهان و سطح حرفه ای بودن آنها و همچنین بهبود تعامل بین یگان ها متمرکز است.

بر اساس توافق صورت گرفته بین جمهوری آذربایجان و ایران، همزمان با حضور نیروها و وسایل ارتش جمهوری اسلامی ایران، آموزش تاکتیکی در خاک کشور همسایه برگزار خواهد شد.

در رزمایش‌هایی که در هر دو کشور برگزار می‌شود، وظایف مختلفی در خصوص حفاظت از اشیاء راهبردی و خطوط ارتباطی در برابر فعالیت‌های خرابکارانه احتمالی به صورت هماهنگ انجام خواهد شد.

  • منبع خبر : وزارت دفاع جمهوری آذربایجان