با گذشت ۱۰ سال از اعلان استقلال کوزوو و جدایی از صربستان مقامات این کشور درصدد تاسیس و راه اندازی ارتش بر آمده اند. شرح آنلاین – شبکه تلویزیونی ان تی وی: پارلمان کوزوو موافقت خود را با تاسیس ارتش در این کشور اعلام کرده است. نمایندگان پارلمان کوزوو پس از رایزنی هایی که دولت […]

با گذشت ۱۰ سال از اعلان استقلال کوزوو و جدایی از صربستان مقامات این کشور درصدد تاسیس و راه اندازی ارتش بر آمده اند.

شرح آنلاین – شبکه تلویزیونی ان تی وی: پارلمان کوزوو موافقت خود را با تاسیس ارتش در این کشور اعلام کرده است. نمایندگان پارلمان کوزوو پس از رایزنی هایی که دولت و مقامات امنیتی انجام داده بودند، نظر مثبت خود در خصوص راه اندازی ارتش را اعلام کردند.

این در حالی است که دولت صربستان با انتقاد از این تصمیم کوزوو تحقق چنین اقدامی را مغایر با امنیت دانسته و از آن به عنوان تهدیدی برای صرب ها نام برده اند.

از سوی دیگر کارشناسان سیاسی بر این باورند که تاسیس و راه اندازی ارتش کوزوو می تواند سبب اقتدار این کشور و تقویت امنیت همسایگان آن شود.

کوزوو از سال ۱۹۹۹ و همزمان با جنگ کوزوو از سوی نیروهای ناتو تامین امنیت می شد. در میان نظامیان ناتو که در برقراری امنیت کوزوو در حال ماموریت بوده و هستند شماری از نظامیان آلمانی نیز حضور دارند.

کوزوو در سال ۲۰۰۸ به طور یکجانبه استقلال خود و جدایی از صربستان را اعلام کرد. تاکنون حدود ۱۱۰ کشور جهان استقلال کوزوو را به رسمیت شناخته اند.