دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور شهروندی ریشه فجایعی همچون قتل‌های خانوادگی را فقر دانست و گفت:‌ مسئولان و متولیان در این زمینه دست روی دست نگذارند. جامعه نباید به نحوی مدیریت شود که روز به روز شاهد افزایش چنین فجایعی باشیم. شرح آنلاین – ایلنا: شهیندخت مولاوردی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور شهروندی) در واکنش […]

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور شهروندی ریشه فجایعی همچون قتل‌های خانوادگی را فقر دانست و گفت:‌ مسئولان و متولیان در این زمینه دست روی دست نگذارند. جامعه نباید به نحوی مدیریت شود که روز به روز شاهد افزایش چنین فجایعی باشیم.

شرح آنلاین – ایلنا: شهیندخت مولاوردی (دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور شهروندی) در واکنش به قتل‌های خانوادگی اخیر و پدیده همسرکشی و دخترکشی، گفت: اینها را نمی‌توانیم، تعمیم دهیم و بگوییم پدیده است و شایع شده، این مسائل به صورت موردی اتفاق می‌افتد و حتی ممکن است، برخی مواقع یک زن، شوهرش را بکشد. این مساله حتی یک موردش هم زیاد و دردناک است و برای جامعه ما که داعیه عدالت اجتماعی و حکومت دینی دارد، زیاد است. به نظرم ریشه بیشتر این فجایع در فقر است.

مسئولان نباید دست روی دست بگذارند

وی تصریح کرد: البته فقر فرهنگی در این زمینه نیز جای خودش را دارد و آسیب‌های ناشی از فقر از جمله اعتیاد نیز به این امر دامن می‌زند. اینها شاید حادثه باشد، اما من نامش را فاجعه می‌گذارم؛ مثل فاجعه‌ چند روز گذشته که زنی توسط شوهرش به خاطر گرفتن حق طبیعی‌اش (مهریه) به آن شکل فجیع به قتل رسید. مسئولان و متولیان امر درباره فجایع پیش‌آمده دست روی دست نگذارند. جامعه نباید به نحوی مدیریت شود که روز به روز شاهد افزایش چنین فجایعی باشیم.