سهام پتروشمی قائد بصیر با نماد “شبصیر” در فرابورس به صورت عرضه اولیه انجام می شود. به گزارش شرح آنلاین بر اساس اعلام سازمان بورس اوراق بهادار تهران این شرکت ۳۳ میلیون سهم از ۳۳۰ میلیون سهام کلی خود را روز سه شنبه ۱۵ آبان ماه جاری به صورت ثبت سفارش در بازار دوم فرابورس […]

سهام پتروشمی قائد بصیر با نماد “شبصیر” در فرابورس به صورت عرضه اولیه انجام می شود.

به گزارش شرح آنلاین بر اساس اعلام سازمان بورس اوراق بهادار تهران این شرکت ۳۳ میلیون سهم از ۳۳۰ میلیون سهام کلی خود را روز سه شنبه ۱۵ آبان ماه جاری به صورت ثبت سفارش در بازار دوم فرابورس عرضه می کند.

بر همین اساس سقف خرید هر فرد حقیقی یا حقوقی در این معامله ۶۵۰ سهم با قیمت ۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰ ریال یعنی معادل پنج میلیون و ۵۵۰هزار و ۸۴ ریال است.