معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری آذربایجان شرقی گفت: با توجه به شرایط خاص جهانی و منطقه ای همکاری بین ایران و ترکیه از اهمیت خاصی برخوردار است.

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری آذربایجان شرقی گفت: با توجه به شرایط خاص جهانی و منطقه ای همکاری بین ایران و ترکیه از اهمیت خاصی برخوردار است.

به گزارش خبرنگار شرح آنلاین، علی جهانگیری در مراسم افتتاحیه چهارمین نشست مجمع همکاری های بین بخشی ایران و ترکیه افزود: با توجه به ظرفیت های موجود ایران و ترکیه می توان روابط بین بخشی را بسیار توسعه داد.

وی با تاکید بر نیاز هر دو کشور برای دستیابی به بازارهای اروپا و آسیا گفت: همکاری دو کشور هر روز روند رو به رشدی را تجربه می کند.

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به سازکارهای پیچیده اداری ایران تصریح کرد: با وجود بروکراسی های سنگین اداری در ایران، می توانم اطمینانم دهم شرایط بسیار خوبی در زمینه های اقتصادی و سرمایه گذاری برای بازرگانان ترک وجود دارد.

علی جهانگیری تاکید کرد: آماده هرگونه همکاری به خصوص در بخش اقتصادی هستیم.