رئیس مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه ترکیه گفت: همکاری بین ایرتان و ترکیه با توجه به تحولات و نش های جهانی می تواند تاثیر بسزایی در جهان داشته باشد. به گزارش خبرنگار شرح آنلاین، سلیمان شمس اوی در مراسم اتحاحیه چهارمین نشست مجمع همکاری های بین بخشی ایران و ترکیه افزود: برای توسعه روابط باید فرصت ها […]

رئیس مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه ترکیه گفت: همکاری بین ایرتان و ترکیه با توجه به تحولات و نش های جهانی می تواند تاثیر بسزایی در جهان داشته باشد.

به گزارش خبرنگار شرح آنلاین، سلیمان شمس اوی در مراسم اتحاحیه چهارمین نشست مجمع همکاری های بین بخشی ایران و ترکیه افزود: برای توسعه روابط باید فرصت ها و ریسک ها به صورت تخصصی مطالعه شود.

وی با اشاره به وجود تنها سه کشور در جهان با سرمایه بیش از یک ترلیون دلاری تصریح کرد: ایران و ترکیه در زمینه انتقال تکنولوژی می توانند برای یکدیگر بسیار مفید باشند.

رئیس مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه همچنین در خصوص راهکار های بین دولت ها نیز گفت: معافیت گمرکی برای بازرگانان ترکیه ای میتواند موجب افزایش چشم گیر مراودات تجاری با ایران شود.