نرخ تورم در یکسال منتهی به آبان‌ماه۹۷ نسبت به سال منتهی آبان‌ماه ۹۶ به ۱۸.۴درصدرسید.

شرح آنلاین- بانک مرکزی: بیشترین نرخ تورم به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای در آبان‌ماه۹۷مربوط به دهک‌اول بوده و  معادل۱۵درصد است.

طبق گزارش بانک مرکزی  نتایج شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۳۹۵ که شاخص ۱۰۰ برای آن منظور شده است در آبان‌ماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۵۳.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۵ درصد افزایش یافت.

شایان ذکر است شاخص مذکور در آبان‌ماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۳۹.۹ درصد افزایش نشان می دهد.