نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت آموزش و پرورش را مکلف به رایگان کردن ایاب و ذهاب دانش آموزان روستایی کردند.

شرح آنلاین: در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ادامه بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در دستور کار قرار گرفت که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۵۹ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۶ رای ممتنع ماده ۶ این طرح را تصویب کردند.

بر اساس این ماده در روستاها و مناطقی که امکان ارائه خدمات آموزشی وجود ندارد، وزارت آموزش و پرورش مکلف است وسیله ایاب و ذهاب را تا نزدیک ترین محل آموزشی مربوطه به صورت رایگان برای دانش آموزان تامین کند.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۴۴ رای موافق، ۲۱ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه علنی، ماده ۷ این طرح را جهت رفع ابهام های موجود به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع دادند که بر اساس این ماده وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به تغییر رسته افراد دارای مدرک کارشناسی و بالاتر از خدماتی به آموزشی اقدام کند.