شرکت دولتی صنایع دفاعی پاکستان، اعلام کرد که بمب های هوایی و تجهیزات ناوبری به جمهوری آذربایجان صادر می کند .

شرح آنلاین  – حقین. آذ: نماینده شرکت دولتی ‘ Global Industrial & Defence Solutions ‘ گفت: ما آماده می شویم این بمب های هوایی که برای مقاصد مختلف قابل استفاده است را به جمهوری آذربایجان تحویل بدهیم .
وی افزود: بمب ها ی هوایی و اجزای ناوبری آنها از سوی پاکستان برای نیروی هوایی جمهوری آذربایجان معرفی شده است .
این نماینده شرکت پاکستانی افزود: بمب های هوایی که به جمهوری آذربایجان صادر می شود قادر به نابودسازی دقیق پناهگاه های بتنی و استحکامات دشمن است.
وی افزود: این بمب ها را می توان در هواپیماهای نظامی ساخت روسیه و هواپیماهای استاندارد ناتو به کار گرفت .
این مقام پاکستانی همچنین آمادگی این شرکت دولتی برای همکاری با وزارت صنایع دفاعی جمهوری آذربایجانی برای راه اندازی واحد تولیدی بمب های هوایی را اعلام کرد .
وی افزود: این موضوع در دیدار با هیات آذربایجان بررسی شده است .
باکو و اسلام آباد، تابستان سال ۲۰۱۷ میلادی قرارداد تحویل ۱۰ فروند هواپیمای نظامی آموزشی ‘ سوپرموشاک ‘ از سوی پاکستان به ارتش جمهوری آذربایجان را امضا کردند .
پاکستان اخیرا پنج فروند از این هواپیماهای آموزشی را به جمهوری آذربایجان تحویل داد و اعلام کرد که پنج فروند هواپیمای مشابه را در آینده نزدیک تحویل می دهد .