ایران و جمهوری آذربایجان - صفحه 2 از 2 - شرح آنلاین
“آذرماش” تولید پژو را آغاز می کند 03 بهمن 1397

“آذرماش” تولید پژو را آغاز می کند

امین آخونداف رییس هیات اداری شرکت ' آذرماش ' گفت: تولید پژو در کارخانه مشترک خودروسازی ایران و جمهوری آذربایجان در کوی صنعتی نفتچالا واقع در حومه باکو، از ماه فوریه - نیمه دوم بهمن - آغاز می شود .