نیروهای نظامی ارمنستان مستقر در مواضع خط تماس با جمهوری آذربایجان 25 بار نقض آتش بس کردند.

به گزارش شرح آنلاین به نقل از نخجوان خبرلری، روابط عمومی وزارت دفاع جمهوری آذربایجان گزارش داد: نیروهای ارمنی مستقر در مواضع رایون “کرانسنوسلک”، ارتفاعات این منطقه و روستای “گُوَیلی” را مورد هجمه قرار داده اند.

بنا بر این گزارش روستاهای تحت اشغال قویراخ و چیله بورت رایون ترتر، روستاهای تقی بیلی، یوسف جانلی و مرزیل در رایون فضولی، روستاهای قره وند، کردلر، هورادیز در نزدیکی رایون فضولی مورد هجمه نیروهای مسلح ارمنستان قرار گرفتند.

همچنین مواضع نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان در ارتفاعات مناطق گوران بوی، ترتر، آغدام، خوجاوند و فضولی از طرف نیروهای مسلح ارمنستان زیر آتش قرار گرفته است.