من با هیچ کسی به غیر از همین جوانان صحبتی ندارم و خطابم به آنهاست. هر وقت در جمع دوستانه تان می نشینیم مدام از نبود امکانات تفریحی و محدودیت های اجتماعی برای داشتن نشاط و شادی سخن می گویید. اما رفتارتان نشان می دهد که هنوز با فرهنگ شادی کردن و نشاط آشنایی ندارید.

شرح آنلاین – رامین فرهودی/ امروز خواندم که چند جوان با حمله به دو خانم در محوطه پارک ائل گلی تبریز آنها را به باد گلوله های برفی گرفته و در عین انجام یک عمل غیر اخلاقی که در فرهنگ اسلامی و ایرانی ما جایی ندارد با ایجاد مزاحمت و ارعاب برای نوامیس مردم باعث آزردگی خاطر شهروندان تبریزی شده اند.

من با هیچ کسی به غیر از همین جوانان صحبتی ندارم و خطابم به آنهاست. هر وقت در جمع دوستانه تان می نشینیم مدام از نبود امکانات تفریحی و محدودیت های اجتماعی برای داشتن نشاط و شادی سخن می گویید. اما رفتارتان نشان می دهد که هنوز با فرهنگ شادی کردن و نشاط آشنایی ندارید.

آن روز نه نیروی انتظامی در محل بود که مدام از نظارت قانونی آنها بر رفتارهای اجتماعی تان شاکی باشید نه شهروندان عادی اعتراضی به رفتار ول انگارانه شما داشتند که مدام از خشک مغزی و مقدس مآبی آنها شکایت کنید. اما سوال اینجاست که آیا خودتان اخلاق و غیرت نداشتید که مانع از چنین رفتاری شود؟ آیا وجدان یک جوان غیرتمند مانع از این نمی شود که مزاحم نوامیس مردم نشود و در عین حال برای حمایت از او سینه سپر کند؟ به راستی خودتان با خودتان چند چندید؟! این رفتار یک جوان ترک آذربایجانی را خودتان قبول دارید؟ قومی که مردمش به غیرتمندی در این سرزمین شهره است و افتخارش غیرت زنان و مردانش است.

شادی و نشاط حقی عادی و غیر قابل انکار است اما رفتار شما نشان داد که هنوز فرهنگ شادی را بلد نیستید و لازم است تا ادب شوید. باید یاد بگیرید شادی و نشاط من چه در خانه به عنوان چهار دیواری اختیاری و چه در خیابان به عنوان مکان عمومی نباید موجب سلب آرامش و ایجاد اذیت و آزار برای دیگران شود.

اینجا لازم است تا سایه نیروی انتظامی را بر بالای سرتان حس کنید، چون چاره ای برای مردم این شهر نگذاشید. باید یک نفر باشد تا گوش ناشنوای شما را برای شنیدن اعتراض این مردم بپیچاند و چوب ادب را بر تنتان نثار کند.

شاکی نباشید، این رفتار شهروندان تبریزی با شما حاصل رفتار شماست و حداقل در پذیرش اشتباهتان مرد باشید و برای تنبیهی که باید بشوید تسلیم شوید. شما نشان دادید که هنوز برای حضور در خیابان و مراکز عمومی و ابراز شادی تعلیمات لازم را ندیده اید.