باشگاه خبرنگاران (شرح آنلاین) - وزیر امور خارجه بر اهمیت استقلال در سیاست خارجی تاکید کرد و افزود : شعار اول مردم ما در انقلاب استقلال بود که وظیفه وزارت امور خارجه پاسداشت و حفظ این مسئله است.

محمدجواد ظریف ، وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار امروز (۱۳ اسفند) خود با کارکنان این وزارتخانه گفت: شعار اول مردم ما در انقلاب استقلال بود که بیشترین تبلور آن در سیاست خارجی است و وظیفه وزارت امور خارجه پاسداشت و حفظ آن است. مسئول حفظ این استقلال تک تک ما هستیم و بار آن بر دوش ماست.

وی ادامه داد: ابزار وزارت خارجه “اعتماد” است که موجب “اقتدار” آن می‌شود. در دنیا باید احساس شود که حرف وزارت امور خارجه حرف کل کشور و حاکمیت است و این وزارتخانه مسئول روابط خارجی کل کشور است نه اینکه هر دستگاهی در داخل و یا خارج از دولت سیاست خارجی خودش را دارد و ما صرفا مسئول سیاست خارجی وزارت خارجه هستیم. در آن صورت به وزارت خارجه نیازی نیست.

محمدجواد ظریف خاطرنشان کرد: هر دستگاهی می‌تواند اداره کل بین‌الملل خودش را داشته باشد. به همین دلیل مقام معظم رهبری بار‌ها فرموده اند که وزارت خارجه نیمی از دولت است. ابزار وزارت خارجه در دفاع از منافع ملی و حقوق مردم آن است که به عنوان سخنگوی کل کشور مقتدرانه در عرصه بین الملل حضور داشته باشیم.

وی تصریح کرد: استعفای بنده صرفاً برای حفظ شان و اعتبار وزارت امور خارجه به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در صحنه بین المللی بود. من جا دارد از لطف و محبت همه مردم و نمایندگانشان در مجلس، همکاران عزیز، نخبگان، مقامات، سردار سلیمانی، ریاست محترم جمهوری و مقام معظم رهبری که لطف کردند سپاسگزاری کنم.

محمدجواد ظریف افزود: وزارت خارجه نمی‌تواند بپذیرد که در صحنه روابط خارجی غایب باشد. دیگران نباید آن را مزاحم تلقی کنند و ما باید کاری کنیم که همه باور کنند که حضور وزارت امور خارجه به نفع آن‌ها و دارای ارزش افزوده برای کار هریک از دستگاه‌ها است.

وزیر امور خارجه در پایان خاطرنشان کرد: شکست اجلاس ورشو، چهار بار شکست آمریکا در یک سال در شورای امنیت و سایر موفقیت‌های سال‌های اخیر به خوبی نشان می‌دهد که وزارت امور خارجه با خودباوری و اعتماد به نفس و با ورود همه جانبه به کارزار‌های جهانی اثر گذار است و ما به این نقش خود با قوت ادامه خواهیم داد.

 

الف خ ۷۲ /