اسپوتینگ ، ( شرح آنلاین ) - در پی کشف یک گلوله خمپاره در چمدان یکی از کارمندان آمریکا در مسکو وزارت خارجه روسیه توضیح وزارت خارجه آمریکا را خواستار شد.

وزارت خارجه روسیه امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد که از وزارت خارجه آمریکا انتظار دارد تا درباره کشف یک گلوله خمپاره در چمدان یکی از کارکنان سفارت آمریکا در فرودگاه بین المللی « شرمتیوو » ( Sheremetyevo ) اقدام کند.

وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این اقدام را تلاش برای ارتکاب عملی تحریک آمیز می‌داند.

در این بیانیه عنوان شده است : وزارت خارجه روسیه اعلام می‌کند که احتمالاً این فرد انتقال مهمات به فرودگاه را عامدانه به انجام رسانده است.

در بیانیه وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده است : به نظر می‌رسد که آمریکا در صدد آزمایش توانمندی‌های امنیتی روسیه نه تنها از بیرون با ارسال ناوها و جنگنده‌های این کشور به منظور انجام اقدامات تحریک آمیز در مرزهایمان، بلکه از درون با استفاده از کارکنان سفارت خود است.