مهر ، (شرح آنلاین) - سردار محمدرضا مقیمی با حکم فرمانده ناجا به سمت رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا منصوب شد.

با حکم سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سرتیپ دوم پاسدار محمدرضا مقیمی به سمت رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا منصوب شد. سردار محمدضا مقیمی قبل از این سمت رئیس پلیس آگاهی ناجا بوده است.

بنابر این گزارش، تا پیش از صدور این حکم پلیسی تخصصی تحت عنوان پلیس امنیت اقتصادی وجود نداشت و سردار مقیمی نخستین رئیس این یگان تخصصی از پلیس است که برخورد با جرایم اقتصادی از جمله مهم‌ترین وظایف آن است.

 

منبع: مهر

الف خ ۷۲ /