ایلام، ( شرح آنلاین ) - رییس بنیاد شهید وامورایثارگران شهرستان ایوان گفت: هرگاه می خواهیم کسی را به امر به معروف ونهی از منکر دعوت کنیم، باید اول خود به معنی این جمله رسیده باشیم و آن را درک کرده باشیم و این فقط در سایه ی نماز اتفاق می افتد.

ستار رستمی در گفتگو با خبرنگار شرح آنلاین با بیان این مطلب نبود امر به معروف و نهی از منکر را منجر به تزلزل دین و شریعت خواند و عنوان کرد: دغدغه اصلی امام حسین(ع) احیای دین مبین اسلام بود و عزاداری که امر برای امام حسین گرفته می‌شود برای تهذیب نفس و اخلاقمداری خودماست.

وی اضافه کرد: سالهای سال است که دشمن برای تزلزل اعتقادات ما می‌کوشد و چنانچه نسبت به اعتقاداتمان بی‌تفاوت باشیم راه به جایی نخواهیم برد.

رستمی ادامه داد: اینکه والدین وظیفه دارند که راه درست و تربیت صحیح را با پند و اندرز به فرزندان بیاموزند افزود: این نصیحت و پند و اندرز والدین باید نرمی و زبان خوش همراه باشد تا تاثیرگذاری خود را داشته باشد.

رییس بنیاد شهید وامورایثارگران شهرستان ایوان با اشاره به اینکه در قرآن امر به معروف و نهی از منکر در کنار مسائل دینی و اعتقادی شخصی چون نماز آمده است افزود: صبر در مشکلات هموار کننده زندگی خواهد بود و باید سعی کنیم تا به توصیه‌های قرآنی لقمانی به فرزندش عمل کنیم.

رستمی گفت : کسی که نماز می خواند و در شناخت خدا،دنیا تعمل می کند ومی داند که امر به معروف ونهی از منکر از کجا می آید و چگونه به آن عمل کند.

وی افزود : با خواندن نماز و نزدیک شدن به خدا به طور خالصانه به معرفت می رسد و درک او از دنیا و اطرافش بیشتر می شود، آن وقت است که دیگران را نیز می تواند راهنمایی کند و وظیفه خود می داند که اگر کسی راه اشتباهی را طی کند آن را نهی نماید یا او را بسوی خدا،دین و نماز دعوت کند. پاکی و رستگاری انسان در سایه ی نماز بوجود می آید.

ف س/