شهریار،( شرح آنلاین ) - مدیر کل دفتر برنامه و بودجه شهرداری تبریز از تسلیم متمم و اصلاحیه بودجه شهرداری تبریز در سال ۹۷ به شورای اسلامی شهر تبریز خبر داد.

محمد علی مولا خواه گفت: کل اعتبار و منابع اصلاحیه و متمم بودجه سال ۹۷ شهرداری تبریز اعم از مرکز، مناطق، سازمان ها و شرکت های تابعه یک هزار و ۹۳۳ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی با اشاره به ضرورت ارسال متمم و اصلاحیه بودجه ۹۷ به شورای اسلامی شهر تبریز قبل پایان سال افزود: پس از برگزاری چندین جلسه کارشناسی گروه بودجه، این لایحه بر اساس زمان بندی تا پایان اسفند ماه تسلیم شورا شد.

مولا خواه اظهار داشت: جلسات تخصصی با مناطق و سازمان های شهرداری تبریز برای تنظیم متمم و اصلاحیه بودجه ۹۷ از اواخر بهمن ماه تا اواسط اسفند ماه در حالی برگزار شد که اجرای بدون توقف پروژه های عمرانی و خدماتی شهرداری تبریز مصوب سال ۹۷ از اهمیت زیادی برخوردار بود.

گفتنی است: بر اساس قانون، تغییراتی که برحسب ضرورت و به واسطه وصول درآمد بیش از آنچه در بودجه پیش بینی شده در طول سال مالی شهرداری ها ایجاد می شود، به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد.