شرکت ماشین سازی تبریز،( شرح آنلاین ) - متأسفانه همزمان با یکساله شدن واگذاری موفق گروه ماشین سازی تبریز به بخش خصوصی و کارآمد ، اخیراً شاهد آغاز پروژه جدیدی علیه ماشین سازی تبریز هستیم و این بار پروژه فروش گروه ماشین سازی تبریز و دارائیهای آن از طریق بنگاههای معاملاتی املاک کلید خورده است.

ماشین سازی مظلوم که از سالها پیش مورد هجمه های بسیار سنگین واگذاری بوده و در ۱۵سال گذشته روز به روز از اُبهت و رونق تولید آن کاسته شده بود تا جائیکه در اوایل سال ۱۳۹۷ تولید آن به نقطه صفر نزدیک می شد اما با واگذاری موفق این مجموعه در ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷    به بخش خصوصی و تلاشهای شبانه روزی و همدلی مدیریت دلسوز و کارکنان سختکوش آن ، امروز شاهد حرکت دوباره چرخهای زنگار گرفته این شرکت مادر صنعتی عظیم هستیم تا جائیکه در همین اولین روزهای آغازین سال ۱۳۹۸ ، صادرات تولیدات کیفی آن به اروپا ، خبر ساز شده و بارقه های امید صنعتگران را روشنتر ساخته است و این امر نشان از ایستادن پر صلابت مجموعه ای است که علی رغم بی مهری های فراوان برخی افراد سودجو که در تلاش برای توقف تولید و ایجاد یأس و ناامیدی در مدیران و کارکنان این واحد تولیدی هستند ، میباشد.

فلذا با عنایت به موارد یاد شده وظیفه مسئولین ذیربط استانی و کشوری است تا با توجه به حرکتهای بسیار مثبت آغاز شده در این مجموعه مهم صنعتی و در اجرای منویات مقام معظم رهبری برای ((تولید و رونق تولید)) باشناسائی این افراد سودجو و معرفی آنها به مراجع قضائی ، کمک حال صنعت استراتژیک و بسیار مهم ملی بوده و مانع اجرای نیات پلید و سوء استفاده های سازمان یافته و دستهای پنهان خناسانی باشند که در ظاهر چشم طمع به زمینهای لم یزرع و دارائیهای ماشین سازی تبریز دارند حال اینکه در باطن امنیت شغلی هزاران هزار کارگر و معیشت خانواده های محترم آنان ، و اساسی تر از همه موارد مذکور ، پایه های صنعت و امنیت جامعه صنعتی این مرز و بوم را هدف قرار داده اند باشیم.

ما از مسئولین امر تقاضای کمک و توجه ویژه داریم و مطمئنیم با کمک مسئولان به این صنعت ، حیات صنعت کشور تضمین شده است. چرا که ما به کار و تلاش و نتیجه کارمان ایمان داریم و شکوه کار و اهمیت ماشین سازی تبریز در صنعت ، به عنوان زیر ساخت اصلی توسعه در مسیر پیشرفت کشور بر کسی پوشیده نیست …

نکته آخر اینکه طمع کاران و سودجویان بدانند !

ما برای اجرای اوامر مقام معظم رهبری مبنی بر تولید و رونق تولید و ایجاد اشتغال در کشور بیش از هر روزگار دیگر فعال شده و شما و دشمنان این مرز و بوم را نا امید کرده و می گوئیم      که ما مردان مقاومت در سنگر تولید اجازه سوء استفاده برای سوء استفاده گران و بد خواهان نخواهیم داد. اینک ماشین سازی در کمال قدرت مشغول بوده و حرکتهای مرموزانه باعث توقف نخواهد شد.

و به لطف حضرت حق تعالی و به کوری دشمنان یاوه گو از هیچ تلاشی برای حفاظت و صیانت از این صنعت مادر دریغ نکرده و در شکوفائی هرچه بیشتر آن ثابت قدمیم…

رف۶۱/