(شرح آنلاین) - فدراسیون والیبال لهستان، کوبیاک را به دلیل اظهارات ضد ایرانی محروم کرد.

چند روز پیش میشائیل کوبیاک در مصاحبه

تلویزیونی با اظهاراتی زننده به مردم ایران

توهین کرد.

این اتفاق موجب واکنش فدراسیون والیبال

و اعتراض رسمی به فدراسیون جهانی شد.

حتی میلاد عبادی پور نیز با متنی مودبانه از

فرهنگ غنی و مهمان‌نوازی ایرانی‌ها نوشت.

این اتفاقات باعث شد تا فدارسیون والیبال

لهستان، بازیکن خودش را به مدت ۶ جلسه

محروم کند.

 

منبع : فارس