شرح آنلاین - دو مدافع تراکتور در آستانه جدایی از این تیم قرار دارند.

علی عبدالله زاده و محمد طیبی دو مدافع تراکتورسازی در آستانه جدایی از این تیم قرار دارند.

این دو مدافع جنوبی که فصل گذشته به تراکتورسازی پیوستند هر یک بنا به دلایلی متفاوت از تراکتور جدا خواهند شد.

محمد طیبی علی رغم حضور در ترکیب اصلی تیم تراکتورسازی قصد جدایی از این تیم دارد.

دلیل جدایی وی مشکلات شخصی و تمایل به حضور در تیم های خوزستانی عنوان شده است.

علی عبدالله زاده دیگر مدافع تراکتور نیز نمایش چندان دلپذیری در این تیم نداشت.

او که در مقطع نیز حاشیه ساز شد،

به احتمال بسیار زیاد در لیست مازاد قرار خواهد گرفت.

 

 

منبع : فارس

الف – ب ۶۶/