شرح آنلاین - طبق فیلمی که با عنوان انهدام پهپاد آمریکایی RQ۴ منتشر شده، مبدأ این پهپاد کشور امارات (پایگاه الظفره) بوده است.

طبق فیلمی که با عنوان انهدام پهپاد آمریکایی RQ4 منتشر شده، مبدأ این پهپاد کشور امارات (پایگاه هوایی الظفره) بوده است.

در این فیلم سامانه موشکی سوم خرداد به‌خوبی قابل رؤیت است.

 

منبع : تسنیم