شرح آنلاین - پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که میزان مشارکت در رای‌گیری امروز استانبول تاحدودی تحت تاثیر سفرهای تابستانی قرار گرفته و کمتر از میزان مشارکت انتخابات اخیر باشد.

 در انتخابات امروز در کلانشهر استانبول ترکیه٬ ۱۰ میلیون و ۵۶۱ هزار شهروند٬ واجد شرایط رای‌دادن هستند

و می‌توانند به یکی از چهار نامزد احزاب عدالت و توسعه٬ جمهوری خلق٬ سعادت و وطن٬ رای دهند.

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که میزان مشارکت در رای‌گیری امروز استانبول تا حدودی تحت تاثیر

سفرهای تابستانی قرار گرفته و کمتر از میزان مشارکت انتخابات اخیر باشد.

انتظار می‌رود شمارش آراء و اعلام نتایج انتخابات استانبول٬ امشب پایان پیدا کند.

منبع : تسنیم