شرح آنلاین - گروه استان‌ها- معاون استاندار لرستان به اتهام تخلفات مالی و اقتصادی دستگیر شد.

در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و تخلفات مالی و اقتصادی در استان لرستان

احمد مرادپور معاون استاندار لرستان به اتهام فساد مالی دستگیر و بازداشت شد.

در هفته‌های گذشته ۴ عضو شواری شهر الشتر، شهردار الشتر، یکی از اعضای

شورای شهر بروجرد و شهردار سابق ازنا نیز به اتهام فساد مالی دستگیر شدند.

 

 

منبع : تسنیم