محمد حسن اسوتچی را باید پدیده ای در میان جریان های تاثیر گذار فرهنگی کلانشهر تبریز دانست که وجودش در جمع اعضای شورای اسلامی شهر همیشه به منزله دست ترمزی قوی برای تصمیم گیری های غیر مردمی بود.

با درگذشت مهندس اشرف نیا حالا شورای شهر تبریز برای ادامه کار خود نیاز به حضور محمدحسن اسوتچی دارد. مردی که با سازش و روهم ریختن میانه ای ندارد.

گذشته از این منش انقلابی اش که همیشه به فکر رتق و فتق امور شهروندان بوده و بارها و بارها در برابر پیشنهادی وسوسه برانگیز آن طیف خاص شورا که برای پیشبرد اهدافشان نیازمند سکوت وی بودند شیوه های مردمداری وی نیز محل تامل است.

اسوتچی در هر بار انتخابات شوراهای اسلامی شاید کل هزینه های تبلیغاتی اش نیز به یک میلیون تومان نرسیده باشد. جایگاه اجتماعی اش و رفتار خاصی که فقط در این شهر متعلق به خود اوست از وی چهره ای ساخته که با همان شعارها و آرمان های روزهای نخستین تولد انقلاب فاصله ندارد.

آنهایی که با شهرداری و شورای شهر سر و کار دارند اسوتچی را مرد موتوری اتاق فکر بلدیه می نامند. او با همان موتور قدیمی ای که دارد برای حضور در جلسات شورا رفت و آمد می کند و هر از گاهی هم با بیانیه های دست نویسی که نکات مهمش را با خودکار قرمز مشخص می کرد در صدد اعمال فشار به دست اندرکاران شورای شهر و شهرداری بود.

حالا که باز قسمت شده و این عضو علی البدل امکان حضور دوباره در صحن شورا را یافته انتظار می رود تا باز شاهد صداقتش در حل مشکلات مردم شهر باشیم. البته انتظار دیگرمان این است که نسبت به دوره های قبل فعال تر باشد و صرف نظر از ابراز نظرهای مخالف و دلسوزانه اقدامات دلسوزانه را نیز بیشتر کند. به هر حال حال این روزهای شورای شهر کمی زکام زده است و امیدواریم این پیرمرد بسیجی موتور سوار درمانی برای آن در آستین داشته باشد.

  • نویسنده : رامین فرهودی
  • منبع خبر : شرح آنلاین