شرکت پالایش نفت اصفهان افزایش سرمایه را ثبت کرد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال، از محل اندوخته مبلغ ۲۸۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

  • منبع خبر : شرکت پالایش نفت اصفهان