ستاد انتخابات کشور اعلام کرد: اخذ رأی در کلیه شعب ثابت و سیار فقط با ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی و شماره ملی توسط شخص رای دهنده امکان پذیر است.

ستاد انتخابات کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع کلیه هموطنان و اعضای شعب اخذ رأی می‌رساند، اخذ رأی در کلیه شعب ثابت و سیار فقط با ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی و شماره ملی توسط شخص رای دهنده امکان پذیر می‌باشد.

در این اطلاعیه تاکید شده است: هیچ مدرک دیگری قابل قبول نمی‌باشد.

  • نویسنده : سیامک بازارچیان