ستاد انتخابات کشور گفت: به منظور تسهیل فرآیند اخذ رأی با موافقت شورای محترم نگهبان اخذ اثر انگشت اختیاری است.

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۲۶ خود اعلام کرد: به اطلاع کلیه مجریان و دست اندرکاران انتخابات می‌رساند، با توجه به احراز هویت رأی دهندگان به وسیله دستگاه‌های الکترونیک و ثبت کد ملی افراد در سامانه انتخابات و به منظور تسهیل فرآیند اخذ رأی با موافقت شورای محترم نگهبان اخذ اثر انگشت اختیاری است.

  • نویسنده : سیامک بازارچیان