مجری طرح خط یک قطار شهری تبریز گفت: با تکمیل بخشی از نواقصات موجود مسافرگیری در ایستگاه ۱۰ خط یک مترو تبریز به صورت کامل و منظم در حال انجام است. به گزارش شرح آنلاین ، رضا زائر افزود: به علت عملیات اجرایی ایستگاه مترو در میدان شهید بهشتی طی سال های گذشته کارهای اجرایی […]

مجری طرح خط یک قطار شهری تبریز گفت: با تکمیل بخشی از نواقصات موجود مسافرگیری در ایستگاه ۱۰ خط یک مترو تبریز به صورت کامل و منظم در حال انجام است.

به گزارش شرح آنلاین ، رضا زائر افزود: به علت عملیات اجرایی ایستگاه مترو در میدان شهید بهشتی طی سال های گذشته کارهای اجرایی خود میدان شهید بهشتی به عنوان میدان بزرگ شهر ناقص مانده بود که خوشبختانه با پیگیری امور و تاکیدات شخص مدیرعامل سازمان و سرعت بخشی به فعالیت ها کارهای عملیاتی ما در این مجموعه به اتمام رسید.

وی ادامه داد: در حال حاضر ما این مجموعه را تحویل شرکت عمران بهسازی شهری و شهرداری منطقه ۸ داده ایم تا از نظر منظر شهری هرچه سریع تر اقدامات مورد نیاز انجام شود و مسئولیت این اقدامات نیز بر عهده این شرکت و شهرداری است.

زائر خاطرنشان کرد: همچنین پیمانکار این ایستگاه نیز نسبت به برچیدن کارگاه اقدام نموده و مشکلی جهت تکمیل کار های میدان وجود ندارد.