رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: کارشناسان دادگستری در مورد موضوعات محوله باید در محدوده موضوع قرار اظهارنظر کنند، متاسفانه ۳۰ درصد اطاله دادرسی ناشی از مشکلات کارشناسی است.

به گزارش شرح آنلاین به نقل از روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان شرقی، موسی خلیل الهی در مراسم تحلیف کارشناسان جدیدالورود مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان با بیان اینکه کارشناسان در روند امر قضاوت و اجرای عدالت تأثیرگذار بوده و ایفای نقش می‌کنند، اظهار داشت: نظراتی که کارشناسان رسمی دادگستری صادر می‌کنند خواسته یا ناخواسته در امر قضاوت مؤثر بوده و به صورت غیر مستقیم در آرا قضایی تأثیرگذار است بر همین اساس باید توجه ویژه ای به تکالیف محوله داشته باشند.

وی افزود: هرچند کارشناسان دادگستری از رشته‌های تخصصی مختلف در این جایگاه حضور دارند اما باید به نسبت جایگاهی که قرار دارند اظهارنظر کنند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی ادامه داد: متأسفانه بعضاً مشاهده می‌شود برخی از کارشناسان دادگستری به دلیل تکرار موضوعات در پرونده‌های محوله، عادی انگاری می‌کنند در حالی که نباید این اتفاق بیفتد، هر پرونده‌ای که ارجاع می‌شود با توجه به تفاوت طرفین و کیفیت پرونده تازگی داشته باید با دقت پرونده مطالعه و نظر کارشناسی ارائه شود.

وی با بیان اینکه ۲۰ درصد اطاله دادرسی ناشی از مسائل و مشکلات کارشناسی است، خاطرنشان کرد: کارشناسان دادگستری در مورد موضوعات محوله باید در محدوده موضوع قرار اظهارنظر کرده و از اظهارنظرهای خارج از موضوع پرهیز کنند.

خلیل الهی با تاکید بر حفظ شأن جایگاه کارشناسان بیان کرد: همانگونه که دستگاه قضائی موظف به رعایت شأن کارشناسان هستند در مقابل کارشناسان نیز باید در مکاتبات و رفتار خود شأن قضات را رعایت کنند.