در دیدار سرهنگ "جواد فروتنی"وابسته نظامی جمهوری اسلامی ایران درباکو با ژنرال "کرم مصطفی اف"فرمانده ارتش ویژه نخجوان آخرین وضعیت و تحولات درمنطقه ازجمله رخدادهای مربوط به نخجوان و نیز روابط ایران و جمهوری خودمختار نخجوان درچارچوب با جمهوری آذربایجان در عرصه های نظامی و دفاعی بررسی شد.

در این دیدار که “سید احمد حسینی ” سرکنسول کشورمان در جمهوری خودمختار نخجوان نیز حضور داشت ، طرف نخجوانی ضمن خیر مقدم به هیات جمهوری اسلامی ایران اهمیت مناسبات دو جانبه ، روابط ایران و  جمهوری آذربایجان را بر پایه اشتراکات عمیق فرهنگی ، دینی ، قومی و غیره  دانست  که روز به روز گسترش یافته و بر اساس منافع دو کشور و مردم آنها  پیش خواهد رفت .

مصطفی اف افزود : بسیار خرسندیم  که جمهوری اسلامی ایران به رغم دشمنی ها و تحریم ها در همه زمینه ها بویژه نظامی روبه اقتدار می باشد .

وی ضمن تشکر از مواضع دوستانه و برادرانه جمهوری اسلامی ایران در موضوع قره باغ و آزادسازی سرزمینهای اشغالی جمهوری آذربایجان تاکید کرد که هیچ گونه مانعی در توسعه مناسبات وجود ندارد و در آینده همکاریهای فیمابین گسترش خواهد یافت .

در این  دیدار اهمیت  همسایگی و مرزهای دوستی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان مورد تاکید قرار گرفت و اشاره شد که این کشورهای منطقه هستند که در همه حالت ها همکاری و شریک هم  هستند و در شادی ها و سختی ها در کنار هم  می مانند نه قدرت های بزرگ که خارج  از منطقه آمده و فقط به منافع خود فکر می کنند و هر زمانی تشخیص دهند منافعی ندارند،  منطقه را به حال خود وامی گذارند نظیر وضعیتی که اکنون در افغانستان پیش آمده و آمریکا و قدرتهای اروپایی پس از سالهای طولانی حضور و منفعت طلبی مردم مظلوم این کشور را با سختی ها و مصائب بسیار به حال خود واگذاشته اند .

  • منبع خبر : ایرنا