رئیس جمهور آذربایجان در اظهاراتی مداخله جویانه خواستار آموزش زبان آذری در مدارس ایران شد.

الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان در اظهاراتی مداخله جویانه با اشاره به آموزش برخی زبانها در آذربایجان گفت: چرا زبان آذری در مدارس ایران تدریس نمی شود.

وی با طرح این ادعا که در امور داخلی کسی دخالت نمی کنیم، گفت: در آذربایجان ۳۴۰ مدرسه به زبان روسی تدریس می کنند. همچنین ۱۰ مدرسه به زبان گرجی تدریس می کنند. در گرجستان ۱۱۶ مدرسه به زبان آذری تدریس می کنند. در ایران مدارسی به زبان روسی آموزش می دهند، همچنین ارمنی اما مدرسه به زبان آذری تدریس نمی کند. این چگونه می شود؟

علی اف در لفاظی هایی مداخله گرانه اظهار داشت: ما به دنبال آموزش زبان آذری در مدارس ایران هستیم زیرا در غیر اینصورت عناصر ادبی زبان آذری از بین رفته و تنها در خانه باقی خواهد ماند.

این در حالی است که بر اساس برنامه درسی وزارت آموزش و پرورش از چند سال پیش تاکنون موضوع درس ادبیات بومی در کتاب زبان و ادبیات فارسی دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی گنجانده شده و دبیران هر منطقه از کشور می توانند بر اساس فرهنگ بومی و قومی کشور نسبت به تدریس زبان مادری دانش آموزان اقدام کنند.

همچنین هم اینک رشته زبان و ادبیات ترکی در برخی دانشگاه ها مانند دانشگاه تبریز در حال تربیت دانشجو بوده و آموزشگاه های خصوصی نیز در سطح کشور به آموزش این زبان به علاقمندان زبان آموزی اقدام می کنند.

  • منبع خبر : تسنیم