واصف طالبوف از سمت ریاست مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان برکنار شد.

به گزارش “ریپورت“، این تصمیم رسمی به امضای آذر زینالوف معاون اول مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان رسیده است.

به این ترتیب، این برکناری با توجه به ماده ۳۰ قانون اساسی جمهوری خودمختار نخجوان، مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان به درخواست رئیس مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان واصف یوسف اوغلو طالبوف انجام شده است.

لازم به ذکر است، هشتمین جلسه از ششمین دوره مجلس شورای عالی نخجوان امروز چهارشنبه برگزار شد. بررسی درخواست رئیس مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان در دستور کار این جلسه بود. آذر زینالوف، معاون اول رئیس مجلس عالی گفت که واصف طالبوف، رئیس مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان، خواستار رسیدگی به درخواست وی در مورد سلامتی وخود شده است.  سپس پیش نویس تصمیم به اطلاع حاضرین در جلسه رسید. این تصمیم با رای گیری به تصویب رسید.

شایان ذکر است واصف طالبوف از کردهای نخجوان بود که به دلیل مخالفت با طرح اجرای دالان زنگزور توسط دولت جمهوری آذربایجان مورد غضب خاندان علی اف قرار گرفته و پس از فرا خوانده شدن به باکو طی روزهای اخیر با برنامه ریزی های دولت مرکزی مجبور به درخواست استعفا به بهانه بیماری شده است.

بر اساس اخبار رسیده از منابع محلی در نخجوان وی بر این باور بود که ایجاد دالان زنگزور موجودیت جمهوری خود مختار نخجوان را به خطر انداخته و در آینده زمینه های الحاق آن به ترکیه را فراهم می کند.

  • منبع خبر : ریپورت