وزارت دادگستری جمهوری آذربایجان از پذیرش ثبت نام حزب ملی (MCP) خودداری کرد.

رازی نوراللهیف دبیر کل این حزب در توضیح این خبر گفته است: باید اطلاعات ۸۴۵ نفر را شفاف سازی کنند، گزارش شده است که ۹۰ نفر عضو یک حزب دیگر، ۷۴ نفر فوت شده، ۵ نفر زیر ۱۸ سال و اطلاعات ۲۹ نفر تکراری است و ۲۱۰ نفر اعضای MCP نیستند (ما این موضوع را بررسی خواهیم کرد).

وی افزود: ۵۳ شماره تلفن به عنوان وسیله ارتباطی ۶۳۹ عضو حزب نشان داده شده است که این طبیعی است، زیرا خانواده ها عضو هستند و تلفن را نشان می دهند، یا زنان این کار را انجام می دهند. شماره تلفن آنها را ندهند، بلکه شماره بستگانشان را بدهند. مشکل جدی در لیست ما وجود ندارد، نواقص مذکور را برطرف کرده و مجدداً ارائه خواهیم کرد.

به گفته نوراللهیف، از مجموع ۵۳۹۶ نفر ارسالی، ۳۵۰۴ نفر پذیرفته شدند. ۸۴۵ نفر فقط نیاز به شفاف سازی اطلاعات دارند و ما این کار را انجام خواهیم داد. اگر این تعداد را اضافه کنیم، امروز کم و بیش ۴۳۴۹ نفر هستند. اگرچه ما هنوز لیست اعضای سال ۲۰۱۵ را داریم.

این نماینده مجلس که پیش از این در نشست سازمان منافقین در پاریس حضور یافته بود اکنون با غیرقانونی بودن فعالیت های حزب متبوع خود در جمهوری آذربایجان مواجه است.

  • منبع خبر : Metbuat.az