وزیر خارجه ترکیه مدعی شد که ایران در پروژه "جاده توسعه" علیه ترکیه مخالفت می کرد اما بعدها قانع شده است.

هاکان فیدان در نشست کمیته سیاست خارجی نمایندگان حزب عدالت و توسعه در پارلمان با بیان این مطلب ابراز داشته است: درباره این پروژه ایران مقاومت داشت، دنیا نیز در قبال آن مقاومتهایی داشت، اما این مقاومت شکسته شد و ایران نیز از آن حمایت می کند.

وی افزود: به ایران گفتیم که علیه شما در دنیا تحریم هایی وجود دارد و این پروژه می تواند در عین حال یک راه خروج از این تحریم باشد. ایران نیز از این پس این پروژه را می پذیردو این پروژه برای همه کشورهای منطقه یک پروژه مهم خواهد بود.

ترکیه تلاش های مختلفی برای ایجاد کریدورهای ترانزیتی با هدف کنار گذاشتن جمهوری اسلامی ایران از مسیرهای حمل و نقل کالا در منطقه آغاز کرده است که پروژه های مشترک با جمهوری آذربایجان و عراق از آن جمله هستند.

  • منبع خبر : رسانه ها