برخورد قطار با مردم در ایالت پنجاب هند حدود ۵۰ نفر را به کام مرگ کشاند. شرح آنلاین – اسپوتنیک: در حادثه برخورد یک دستگاه قطار در ایالت پنجاب هند با مردم حدود ۵۰ نفر کشته شده و تعداد زیادی نیز زخمی شده اند. این حادثه در منطقه «آمریتسار» (Amritsar) در ایالت پنجاب به وقوع […]

برخورد قطار با مردم در ایالت پنجاب هند حدود ۵۰ نفر را به کام مرگ کشاند.

شرح آنلاین – اسپوتنیک: در حادثه برخورد یک دستگاه قطار در ایالت پنجاب هند با مردم حدود ۵۰ نفر کشته شده و تعداد زیادی نیز زخمی شده اند.

این حادثه در منطقه «آمریتسار» (Amritsar) در ایالت پنجاب به وقوع پیوسته است.

این قطار به مردمی که برای تماشای یک مراسم جمع شده بودند، برخورد کرده است.

پلیس و نیروهای امدادی به مکان وقوع حادثه اعزام شده اند.

سروزیر ایالت پنجاب در این خصوص اعلام کرد: به همه مراکز بیمارستانی و دولتی دستور داده شده است تا به حادثه دیدگان کمک های لازم را رائه کنند.